Ze świętym Jakubem na obozie harcerskim

We wspomnienie liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła - 25 lipca, większość harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jak na skautów przystało przebywało na letnim obozie harcerskim w środku lasu. Środowisko harcerskie ZHR z Przeworska i Jarosławia swój obóz rozbiło w miejscowości Wybrzeże, gm. Dubiecko. W tym właśnie też dniu, harcerze na obozie obchodzili harcerskie rekolekcje pod nazwą Duszochwatów, bądż też HaDeSu (Harcerski Dzień Skupienia).

Przedpołudnie harcerze spędzili razem z caminowiczami - członkami Bractwa św. Jakuba: p. Jackiem Hołbem i Dariuszem Balickim, którzy przybliżyli idee pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba. Podczas spotkania harcerze dowiedzieli się wiele o samej osobie św. Jakuba Starszego Apostoła, historii Camino de Santiago, katedrze w Santiago de Compostela, a także o Drodze św. Jakuba w Polsce i oczywiście Drodze Królewskiej na Podkarpaciu - Drodze św. Jakuba Via Regia. Harcerze usłyszeli również wiele porównań dotyczących stroju pielgrzyma a harcerskiego mudnuru w tym też całej obrzędowości i tradycji pielgrzymowania.

Obozowe popołudnie w tym dniu to chwila niezwykła - obóz odwiedził JE. bp. Adam Szal. Ksiądz Biskup wziął udział w apelu harcerskim - meldunek gotowości do służby harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej złożył Komendant Obozu hm. Łukasz Mróz. Następnie ks. Biskup w kaplicy obozwej skierował do harcerzy słowa uznania za trud któy wkładają w pracę nad własnym charakterem. W formie gawędy przypominał o ideałach jakie kierują ruchem harcerskim przywołując również postać Roberta Baden-Powella twórcy skautingu oraz bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - Patrona Harcerstwa w Polsce. Ksiądz Biskup wspominał także czas kiedy spędził w wojsku - prowadząc życie obozowe w namiotach takich jak harcerze - wojskowych NS-ach. Po udzieleniu pasterskiego błogosławieństwa, rozdaniu obrazków i pamiątkowym zdjęciu - w imieniu kadry i uczestników Komendant Obozu złożył ks. Biskupowi harcerską plakietkę obozu, logo hufca oraz gipsowoą muszlę Jakubową.

Na koniec harcerskich Duszochwatów odbyła się Droga Krzyżowa w lesie z Mszą św. polową. Niewątpliwie Dzień z św. Jakubem zapadnie harcerzom długo w pamięci...