Drogi św. Jakuba w Polsce

Drogi św. Jakuba w Polsce

Projekt wytyczenia pierwszego odcinka Camino de Santiago w Polsce powstał w 2004 r. Wpływ na powstanie pierwszych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce, miały niewątpliwie pielgrzymki Polaków do grobu św. Jakuba, ponowny rozwój kultu Apostoła w wielu parafiach pod jego wezwaniem oraz proces odtwarzania szlaków jakubowych na terenie wschodnich Niemiec. Przykładem może być utworzony w 2003 r. Ekumeniczny Szlak Pątniczy Via Regia z Görlitz do Vacha, który stanowił impuls do wytyczenia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba (2005 r.) oraz Drogi św. Jakuba „Via Regia” (na odcinku Brzeg - Zgorzelec w 2006 r.). Podobnie Drogi św. Jakuba w Brandenburgii nawiązujące do dawnego traktu z Gniezna do Magdeburga, wpłynęły na oznakowanie Lubuskiej Drogi św. Jakuba w 2008 r.

Warto podkreślić, że w latach 2005-2013 dzięki zaangażowaniu wła-dz kościelnych, samorządowych oraz wielu miłośników Drogi św. Jakuba, w Polsce oznakowano i otwarto niemal 4700 km odcinków z motywem Jakubowej muszli. Już dzisiaj można stwierdzić, że polskie odcinki Drogi św. Jakuba na trwałe wpisały się w europejską sieć Camino de Santiago.

Obecnie na terenie kraju istnieją następujące odcinki Camino de Santiago: