Podziękowania

Pragniemy na łamach naszego serwisu internetowego podziękować tym wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania Jarmarku Jakubowego w Przeworsku w dniu 5 sierpnia br.

Serdeczne podziekowania składamy:

- o. Gwardianowi - o. Marcelemu Gęśla - za dobre serce i możliwość zorganizowania imprezy na "Zielonej Dolinie"

- Pani Burmistrz Miasta Przeworska - Marii Dubrawskiej-Lichtarskiej - za objęcie patronatem i pomoc finansową

- Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Przeworska - Andrzejowi Rozpotyńskiemu - pomoc organizacyjną

- Państwu Ciąpałom - za pomoc w montażu kamiennych drogowskazów z motywem muszli na terenie Przeworska

- Fundacji Działaj Lokalnie - za otrzymaną dotację

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Buen Camino!