Camino Małopolska

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku kontynuuje Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba Via Regia odcinek Małopolska
Etap X - XI –30-31 sierpnia i 1 września 2019 r.
Odcinek Dąbrowa Górnicza – Piekary Śląskie /ok.49km/.
Zapisy do dnia 14.08.2019r.
Rezerwacja na 15 osób
Wszelkie pytania proszę kierować do Danuta Goral e-mail danutagoral@wp.pl, Waldemar Ryznar e-mail w.ryznar@op.pl
Szczegóły przejścia zostaną podane osobom zainteresowanym.