Członkowie

Kapituła Bractwa

Łukasz Mróz - Prezes Kapituły

Zofia Kwiatkowska - Wice-Prezes Kapituły

Dariusz Balicki - Skarbnik Kapituły

Barbara Pustelak - członek Kapituły

Jacek Hołub - członek Kapituły

 

Komisja Rewizyjna

Tomasz Śliwiński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bartosz Grabowy – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Piotr Saczek – członek Komisji Rewizyjnej

 

Członkowie zwyczajni

ks. Jerzy Bartoszek

Jerzy Kwiatkowski

Zofia Kwiatkowska

Barbara Pustelak

Franciszek Pustelak

Piotr Saczek

Tomasz Śliwiński

Dariusz Balicki

Jacek Hołub

Joanna Mróz

Łukasz Mróz

Jerzy Piejko

Małgorzata Dąbek

Stanisław Dąbek

Bartosz Grabowy

Mateusz Gach