Etap I: Medyka - Przemyśl

mrz.
13

Rozpoczynamy już VIII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia. I etap z Medyki do Przemyśla rozpoczniemy 7 kwietnia 2019 r., Mszą św. w kościele pw. śś Piotra i Pawła w Medyce o godz. 7:30.

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Posted By admin czytaj więcej

Monografia naukowa DROGA ŚW. JAKUBA W POLSCE

lt.
06

Droga św. Jakuba w Polsce

Autor: Łukasz Mróz

Liczba stron: 376

Format: B5 (165 x 235 mm)

Data premiery: 06-02-2019

Wydawca: Wydawnictwo EDYTORIAL

Cena: 39,90 zł - 26,00 zł

Kontakt z autorem: lukasz.mroz@zhr.pl

 

Monografia zawiera 86 rycin, 29 fotografii oraz 15 tabel. Dołączony jest do niej „Aneks”, który składa się z 2 załączników (stanowią je kwestionariusze ankiet), 11 tabel oraz 9 rycin.

 

Niniejsza monografia jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowania dysertacji doktorskiej pod tytułem „Geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce”. Rozprawa doktorska została wykonana pod opieką dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, dr hab. Lucyny Przybylskiej w Zakładzie Geografii Religii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszym opiekunem naukowym pracy był prof. dr hab. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obrona miała miejsce 20 grudnia 2016 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Śląski), prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki). Zakres czasowy badań prowadzonych w ramach doktoratu obejmował lata 2004–2014.

W wyniku przygotowania publikacji do druku w formie monografii w 2018 r. przeprowadzono aktualizację danych – w szczególności w odniesieniu do zasięgu przestrzennego Drogi św. Jakuba w Polsce i ruchu pielgrzymkowego Polaków na Camino de Santiago w Europie.

Pomimo aktualizacji wielu danych, w niniejszej monografii pozostawiono ostateczne wnioski z analizy SWOT zawarte w rozdziale VII. Postulowano wówczas, aby m.in. powołać Parlament Jakubowy oraz zabiegać o wpisanie polskich odcinków Drogi św. Jakuba w europejską sieć Camino de Santiago – wiemy dobrze, że wnioski zostały zrealizowane.

Warto podkreślić, że rozwój szlaku i ruchu pielgrzymkowego jest bardzo dynamiczny i informacje związane ze szlakiem mogą się zdezaktualizować w ciągu kilku miesięcy. Dla porównania – w rozprawie doktorskiej przedstawiono stan Drogi św. Jakuba na dzień 31 grudnia 2014 r., kiedy długość szlaku wynosiła 5590 km. W momencie składania niniejszej monografii do druku – na dzień 1 września 2018 r. przybyło blisko 1300 km szlaku.

 

Recenzje:

Recenzowana książka dr Ł. Mroza to wyjątkowy przykład publikacji, w której nie grozi czytelnikowi nuda: twarde dane nt. Camino de Santiago w Polsce (jedne z nielicznych!) wiążą się z umiejętnością odczytania zjawiska na wielu płaszczyznach. Dzięki temu mamy do czynienia z dojrzałą książką, która stanowi cenną, naukową „fotografię” Camino de Santiago w Polsce: obrazuje „skąd”, ale i „dokąd” (quo vadis?) Camino w Polsce. Polecam ją wszystkim, których interesuje Camino de Santiago i są gotowi swoją opinię budować na rzetelnych danych.

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

 

Recenzowana rozprawa stanowi cenny wkład w rozwój nauki o Drodze św. Jakuba w Polsce. Decyduje o tym szerokość i wielowątkowość treści, spojrzenie na nią od strony obiektywnej i subiektywnej oraz logiczne zharmonizowanie w jedną całość. Jej zaletą jest również wysoka komuni-katywność przekazu treści: język prosty, definiowanie używanych terminów, wyjaśnianie stosowanych metod w czasie zbierania materiału i jego opracowywania, stosowanie oprócz metody opisowej, także metodę statystyczną  i graficzną. W podteście należy także docenić, związaną z wielkim trudem, zapobiegliwość Autora w zbieraniu i weryfikowaniu zgromadzonego materiału. Gratuluję dokonanego dzieła!

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch

 

O autorze:

Łukasz Mróz, Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia religii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Specjalista z zakresu szlaków kulturowych, turystyki religijnej i geografii pielgrzymek. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych, redakcję licznych monografii naukowych i wydanie przewodnika. Prezes Bractwa św. Jakuba w Przeworsku, inicjator wytyczenia i oznakowania Podkarpackiej i Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Od 2012 r. organizator Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba na Podkarpaciu. Organizator Turystyki, przewodnik turystyczny, górski, beskidzki i pilot wycieczek. Organizator imprez kulturalnych i sportowych, w tym projektów biegowo-historycznych. Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wychowawca młodzieży. Odznaczony medalem – „Nagroda Miasta Przeworska Ratusz 2013” w kategorii za zasługi dla Miasta Przeworska. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

Książkę rekomendują:

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Szczyrku

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego Grobu w Przeworsku

Konfraternia św. Jakuba w Warszawie

Bractwo św. Jakuba w Toruniu

Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego w Kętrzynie

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Europejskie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Monte do Gozo

Fundacja "Idź Dalej"

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Parlament Jakubowy

CaminoDeLaVida

CaminoTours

 

Spis treści

Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Podkarpacka Droga św. Jakuba Via Regia RSS