Zakończenie Gwiaździstej Pielgrzymki

Według Tradycji – w 813 r. miało miejsce odkrycie relikwii św. Jakuba Starszego Apostoła w miejscu gdzie obecnie wznosi się katedra w Santiago de Compostela. Grób pierwszego męczennika wśród Apostołów wskazał pustelnikowi Pelagiuszowi deszcz spadających gwiazd na wzgórze. Wokół tego miejsca powstała osada o nazwie Como postolo (Jakub Apostoł) lub Campus Stellae (Pole Gwiazdy), następnie przekształcona na Compostela. Miasto, które powstało w tym miejscu zostało nazwane Santiago (Sant Iago), co po hiszpańsku znaczy św. Jakub.

Ta sceneria odkrycia relikwii św. Jakuba – Patrona Pielgrzymów, która według tradycji miała miejsce 1200 lat temu – przyświecała organizatorom Gwiaździstej Pielgrzymki Drogą św. Jakuba w Polsce w Roku Wiary. Pięć organizacji, w różnych częściach Polski zainicjowało „Niedzielne pielgrzymowanie” innym odcinkiem Drogi św. Jakuba:

– Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych – Małopolską Drogą św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa,

– Mazowieckie Bractwo św. Jakuba – Mazowiecką Drogą św. Jakuba z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego,

– Bractwo św. Jakuba w Szczyrku – Beskidzką Drogą św. Jakuba z Simoradza do Krakowa,

– parafie św. Jakuba w Brzesku i w Tuchowie – Drogą św. Jakuba Via Regia z Pilzna do Krakowa,

– Podkarpacka Chorągiew Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia z Przemyśla do Zawady i Wieliczki do Krakowa.

Idea Pielgrzymki Gwiaździstej, która zakończyła się w niedzielę 20 października pod Oknem Papieskim w Krakowie, była okazją do uczczenia bł. Jana Pawła II, który w 1982 r. w Santiago de Compostela wypowiedział tzw. „Akt Europejski” zachęcający do odtwarzania Szlaków Jakubowych w Europie. Na apel Papieża-Polaka odpowiedziały władze regionów, parafie, bractwa św. Jakuba i organizacje społeczne znakując szlaki na terenie Hiszpanii, następnie Francji, Niemiec i z czasem w większości państw europejskich. Również w Polsce do chwili obecnej wytyczono i oznakowano ponad 4500 km odcinków Drogi św. Jakuba. Powstają liczne organizacje: Stowarzyszenia i Bractwa św. Jakuba, które na celu mają rozwój kultu i nabożeństwa do św. Jakuba Starszego Apostoła, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, pomoc w projektowaniu i oznakowaniu Drogi św., a także opieka nad pielgrzymami. Jedno z najmłodszych Bractw św. Jakuba Apostoła powstało obecnie przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku.

Pielgrzymka Gwiaździsta Drogą św. Jakuba była także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo”. W trakcie pielgrzymki caminowicze modlili się w intencji papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a także w intencjach Kościoła katolickiego w Polsce.

W niedzielę 20 października, pod „Okno Papieskie” dotarło blisko 200 pielgrzymów z różnych zakątków Polski. Niektórzy musieli wyjechać na trasę swojej pielgrzymki już o 2 w nocy. Po dotarciu do Krakowa na ul. Franciszkańską na pielgrzymów czekał ciepły posiłek przygotowany przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych.

O godz. 14:00 w Bazylice św. Franciszka pątnicy uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez kustoszów sanktuariów św. Jakuba z Jakubowa, Szczyrku i Więcławic Starych oraz kapelanów poszczególnych grup pielgrzymkowych. Podczas homilii ks. Andrzej Loranc przywołał scenę z Ewangelii w której św. Jakub wraz z swoim bratem św. Janem poprosili Pana Jezusa o zajęcie miejsca w niebie, jeden po prawej, drugi po lewej Jego stronie. „Byli zarazem gotowi pić kielich przeznaczony dla Pana Jezusa – gotowi ponieść śmierć męczeńską. Tą scenę można rozpatrywać również w innym kontekście jako gotowość św. Jakuba i św. Jana do stawania się lepszym; obaj mieli ambicję być świętymi; mieli ten potencjał i chcieli go wykorzystać aby nie być zwykłymi przeciętnymi ludźmi, ale żeby być świadkami i nieść Ewangelię. Trzeba bowiem mieć odwagę pójść na krańce świata aby głosić Ewangelię i ponieść w imię Jezusa śmierć męczeńską jako pierwszy z Apostołów – tak postąpił św. Jakub Starszy” – mówił do czcicieli św. Jakuba ks. Andrzej.

Na zakończenie Mszy wszystkich pielgrzymów zaproszono na otwarcie nowego odcinka z Medyki do Przemyśla Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia – tym samym umożliwiając oznakowanie Szlaku Jakubowego na terenie Ukrainy, z Kijowa.

Wspólnie spędzony czas na polskich odcinkach Camino de Santiago zakończyło odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo ks. bpa Grzegorza Rysia – nowego członka Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Większość pielgrzymów przybędzie tu ponownie na wiosnę 2014 r., aby wyruszyć Drogą św. Jakuba w kierunku Cieszyna, Ołomuńca i Pragi, tak, aby w kolejnych latach, etapami dotrzeć w 2021 Roku (Świętym Roku Jakubowym) do Santiago de Compostela.

Tekst: Łukasz Mróz i Franciszek Mróz

Fot. Dariusz Balicki - zdjęcia dostępne tutaj