Tytuł "Przyjaciół Lwowskiej Drogi św. Jakuba"

W dniu 10 października br. poczas pielgrzymki na Ukrainie z Mościsk do Szegini, Lwowskie Bractwo św. Jakuba uhonorowało tytułem "Przyjaciela Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia" 4 członków Bractwa św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku:

- ks. prof. Kazimierza Bełcha - kapelana Bractwa

- Łukasz Mroza - prezesa Kapituły Bractwa

- Dariusza Balickiego - skarbnika Bractwa

- Jacka Mariana Hołuba - członka Kapituły

Dziękujemy za to wyróżnienie które jest owocem ścisłej współpracy środowiska caminowego z Polski i Ukrainy.