Tuligłowska Droga św. Jakuba na europejskiej mapie Camino de Santiago

W niedzielę 26 lipca 2015 r. w X- rocznicę udostępnienia pierwszego odcinka współczesnej Drogi św. Jakuba w Polsce, dzięki członkom Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Tuligłowy oraz Bractwa św. Jakuba Via Regia przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku otwarto 13 km odcinek łącznikowy Drogi św. Jakuba Via Regia na Podkarpaciu.

Z tej okazji, organizatorzy uroczystości - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Tuligłowy na czele z Panią prezes Anną Stec oraz miłośnicy Camino de Santiago przygotowali niecodzienną atrakcję składającą się z trzech części.

Cześć pierwsza. W ramach otwarcia Drogi liczna grupa aktorów (członków stowarzyszenia) w strojach z czasów biblijnych, zaprezentowała inscenizację plenerową, pt.  Niestrudzony pielgrzym, składającą się z kilku scen, związanych z działalnością św. Jakuba Starszego Apostoła. Niesamowita praca aktorów amatorów,  świetna gra zespołowa mieszkańców wsi, doskonała reżyseria i iście profesjonalna rola Piotra Kuźmy odtwarzająca postać św. Jakuba, wprowadziła ponad 200 uczestników oraz  zaproszonych gości w atmosferę pracy ewangelizacyjnej św. Apostoła.

Druga cześć uroczystości, to uczestnictwo obecnych we Mszy świętej plenerowej, którą sprawował ks. prof. Kazimierz Bełch - kapelan Bractwa wraz miejscowym ks. Mariuszem Marcińcem proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei. Po jej zakończeniu kapłani poświęcili figurę św. Jakuba – autorstwa Adama Olchy która została usytuowana w drewnianej kapliczce. Obok kapliczki odsłonięto słup kilometrowy z napisem 4013 km do Santiago de Compostela. Charakterystyczną muszlę wmurowali w kamień: Bożena Gmyrek -wójt Gminy Rokietnica i Jacek Marian Hołub - promotor Drogi św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim.

Trzecia cześć to integracyjne spotkanie wszystkich uczestników uroczystości w sali budynku Szkoły Podstawowej  im. ks. Bronisława Markiewicza, gdzie odbyła się szczególna prezentacja multimedialna przygotowana przez członków Bractwa: Dariusza Balickiego i Jacka Mariana Hołuba, pt. Czy św. Jakub był w Tuligłowach. Podczas uroczystego spotkania organizatorzy niedzielnych uroczystości w Tuligłowach, uhonorowali gości oraz członków i przyjaciół Stowarzyszenia pamiątkowymi statuetkami św. Jakuba.

Dzięki kolejnej cennej inicjatywie, bezwymiarowej pracy członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Tuligłów, wyznakowany kolejny łącznik Drogi św. Jakuba Via Regia na trasie Wola Rokietnicka –Tuligłowy -Rokietnica, wszedł na stałe w ciąg podkarpackiej jakubowej Drogi a tym samym zaistniał na europejskiej mapie Camino de Santiago.

1.     Mapa odcinka:       http://www.runmap.net/pl/route/2897897-trasa-w-rokietnicka-tuliglowy-rokietnica/#/z13/49.87828,22.60217/terrain

2.     Tekst: Jacek Marian Hołub

3.     Fotografie: Dariusz Balicki

https://plus.google.com/photos/102943517922736936841/albums/6176151584495110593

4.     Relacja filmowa: telewizja POD24   https://www.youtube.com/watch?v=VVy9h9AQ3NY