Projekt "Na Drodze św. Jakuba Via Regia"

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Podkarpacka Chorągiew Harcerzy we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Przeworsku - jako bezpośrednim wnioskodawcą otrzymało dotację w Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie 2012" na realizację projektu "Na Drodze św. Jakuba Via Regia".

Projekt będzie realizowany od maja do października 2012 r. wyłącznie w powiecie przeworskim i łańcuckim. W ramach projektu planowane jest zrealizowanie następujących celów:

- poprawa jakości oznakowania Drogi św. Jakuba Via Regia w powiecie przeworskim i łańcuckim (z uwzględnieniem atrakcyjnych form znakowania – popularnych na szlakach jakubowych w Europie Zachodniej: 5 słupów betonowych, 20 muszli wmurowanych w chodniki i 200 naklejek z muszlą),

- rozwój w/w odcinków Drogi św. Jakuba Via Regia jako jednego szlaków tematycznych wpisanych w europejską sieć szlaków kulturowych poprzez opisanie, wypromowanie (poprzez serwisy internetowe oraz promocja w mediach) i „ożywienie” szlaku (poprzez imprezy na szlaku – 4 przejścia weekendowe dla grup szkolnych ok. 50 osobowych z przewodnikiem) – rezultat ten ma charakter długotrwały

- organizacja Jarmarku Jakubowego oraz prezentacji i wystawy poświęconej Camino de Santiago i Drogom św. Jakuba w Polsce

- opracowanie profesjonalnego serwisu internetowego

- wydanie materiałów promocyjnych dla turystów (wydanie 200 ulotek informacyjnych i plakatów)

 

Więcej informacji związanych z realizacją projektu już wkrótce!