Program Światowego Spotkania i Konferencji

Podajemy dokładny program Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba oraz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „1200 lat pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela”, które odbędą się w dniach 5–8 września 2013 r. w Krakowie – Więcławicach Starych.
 

PROGRAM KONFERENCJI

WIĘCEJ INFORMACJI