Pielgrzymka dziękczynna w Organizacji Harcerzy ZHR

Trwa przygotowywanie dla Organizacji Harcerzy Programu „Harcerze na Drodze”. Jako wprowadzenie do Programu z inicjatywy Bractwa św. Jakuba zapraszamy wszystkich harcerzy i wędrowników, którzy pragną podziękować za pontyfikat bł. Jana Pawła II, pielgrzymując (indywidualnie lub zastępem, czy drużyną) dowolnym odcinkiem Drogi św. Jakuba w Polsce lub za granicą.