Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Jakubowych i czcicieli św. Jakuba - Jasna Góra 27.04.2013 r.

„Bez wątpienia Szlak św. Jakuba pomaga nam spotkać się z samym sobą. Kluczowe zawsze będzie spotkanie z samym sobą, jako pewien początek, ponieważ jest to warunek żeby spotkać się z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem” – te słowa ks. arcybiskupa Juliána Barrio Barrio, metropolity Santiago de Compostela wypowiedziane 19 kwietnia 2013 r. w Szafarni koło Torunia przyświecały uczestnikom VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii Jakubowych i czcicieli św. Jakuba Starszego Apostoła, która w dniu 27 kwietnia br. przybyła na Jasną Górę.

Pielgrzymka wpisała się w obchody Roku Wiary, które Bractwa i parafia św. Jakuba oraz lokalne organizacje opiekujące się Drogami św. Jakuba w Polsce pragną przeżywać na szlakach pielgrzymkowych prowadzących do sanktuarium w Santiago de Compostela.

Pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem w kościele pw. św. Jakuba Starszego położonym przy Alejach Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Podczas konferencji wygłoszonej w kościele o. Roman Zioła – kustosz sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Lęborku wygłosił katechezę  pt. „Być solą w pielgrzymce” w której podkreślił, iż „pielgrzym ma być solą tej ziemi, i choć może idzie się w pojedynkę, lub w niewielkich grupach to tak jak szczypta soli dodana do potrawy pielgrzym ma za zadanie dawać świadectwo wiary”.

Z kościoła św. Jakuba pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę w procesji, na czele której niesiono relikwie św. Jakuba Starszego z Jakubowa, figurę Patrona Pielgrzymów z Simoradza oraz poczty sztandarowe Bractw i parafii Jakubowych. Kolejnym punktem pielgrzymki było spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim ks. arcybiskup Celestino Migliore w sali o. Augustyna Kordeckiego.  Na spotkanie to przybyło około 700 osób z ponad 20 parafii jakubowych, członków Bractw św. Jakuba oraz miłośników Drogi św. Jakuba.

To właśnie do członków Bractwa św. Jakuba szczególne słowa skierował Nuncjusz Apostolski w Polsce: „Wasze Bractwo dedykowane św. Apostołowi Jakubowi pokazuje pewną bardzo nowoczesną cechę chrześcijańskiej duchowości, która jest bardzo potrzebna dla wzrostu wiary i jakże aktualna w Roku Wiary. Cecha ta zawiera się w pielgrzymowaniu, którą można nazwać Wiarą w Drodze”. Do słów tych, ksiądz Arcybiskup nawiązał także w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej o godz. 12:00: „Oto dlaczego wasze Bractwo jest tak ważne: macie do wypełnienia misję społeczną i kościelną. Oczywiście, jesteście ekspertami w organizowaniu i promowaniu ruchu pielgrzymkowego, w szerzeniu pobożności bliskiej szerokim kręgom społecznym, w podejmowaniu działalności charytatywnej, jesteście wezwani, aby gorliwie zbierać się na wspólne słuchanie słowa Bożego, jesteście wezwani, aby otwierać się na Jego światło, które uświęca, oczyszcza, ocenia i buduje. I w ten sposób będziecie mogli dawać świadectwo silnego i radosnego braterstwa oraz przyczyniać się do budowana coraz piękniejszego Kościoła i społeczeństwa”.
Eucharystia zakończyła się aktem zawierzenia wraz z ślubami złożonymi w imieniu czcicieli św. Jakuba przez ks. kan. Stanisława Czerwińskiego – kustosza pierwszego w Polsce sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie. Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawione na wałach klasztoru jasnogórskiego, po którym poszczególne grupy pielgrzymkowe powróciły do swoich domów.

To ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Górze było niewątpliwie czasem modlitwy i braterstwa, ale również nabrania nowych sił do podejmowania dalszych inicjatyw na Jakubowym Szlaku w Roku Wiary.
Łukasz Mróz  /tekst ukazał się w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło" 19.05.2013 r./