Nowe władze Bractwa św. Jakuba w Przeworsku

W niedzielę 26 lutego odbył się Walny Zjazd Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. 

Do Kapituły Bractwa zostali wybrani:
Łukasz Mróz - prezes
Jacek Marian Hołub - viceprezes
Stanisław Dąbek - sekretarz
Dariusz Balicki - skarbnik
Zofia Kwiatkowska - członek 
Barbara Pustelak - członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Tomasz Śliwiński - prezes
Jerzy Inglot - sekretarz
Danuta Goral - członek

Gratulujemy i życzymy Dobrej Drogi!