Komunikat konferencyjny

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

mają zaszczyt zaprosić
na V Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:

„Akt Europejski bł. Jana Pawła II
a renesans Drogi św. Jakuba”

Kraków – Więcławie Stare
8-9 września 2012 r.

Miejsce obrad:
Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
Jego Eminencja ks. kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Jego Eminencja ks. abp Julian Barrio Barrio
Metropolita Santiago de Compostela

Jego Ekscelencja ks. bp Edward Janiak
Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Jego Ekscelencja ks. bp Wojciech Polak
Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Jego Ekscelencja ks. bp Grzegorz Ryś

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

prof. dr hab. Roman Malarz
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej
i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Stanisław Adamczyk
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Alfred Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

dr hab. Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

dr Izabela Sołjan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
ks. Ryszard Honkisz
Przewodniczący
Prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

mgr Bogna Matuszewska-Sulima
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

mgr Łukasz Mróz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Renata Rettinger
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

PARTNERZY
Zakład Poligraficzny CZUWAJMY
Biuro Podróży „Krakturs”
KIA Motors
Construction International

PATRONAT MEDIALNY
Radio Kraków
Gazeta Krakowska
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8 września 2012 r. (sobota)
9.00-10.00 – rejestracja uczestników (sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie)
10:00 – 10:30 – uroczyste otwarcie konferencji (aula w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie)
10:30 – 11:30 – sesja referatowa
11:30 – 12:00 – przerwa na kawę
12:00 – 13:30 – sesja referatowa
13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 – sesja referatowa
15:30 – 17:00 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
17:00 – 18:00 – przejazd do Więcławic Starych
18:30 – Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła Starszego,
 w kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
19:30 – kolacja i spotkanie towarzyskie

9 września 2012 r. (niedziela)

Ogólnopolskie Spotkanie Pielgrzymów
na Małopolskiej Drodze św. Jakuba

8:00 – 8:30 – śniadanie
8:30 – 9:00 – przejazd do Polanowic
9:00 – 12:00 – przejście Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do Więcławic Starych
12:15 – Jubileuszowa Msza św. w V rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła Starszego do kościoła w Więcławicach Starych
13:30 – 14:30 – obiad

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 15 lipca 2012 r.
Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 1 czerwca 2012 r.
Termin uiszczania opłat konferencyjnych mija: 15 lipca 2012 r.
Koszt uczestnictwa: 50 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków – Więcławice Stare –Kraków, kolacja).
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.
Dla pielgrzymów uczestniczących w Ogólnopolskim Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonym formularzu, dostępnym również na stronie internetowej konferencji) prosimy przesłać do dnia 15 lipca 2012 r.:
– pocztą elektroniczną na adres: konferencja@swjakub.pl
– lub na adres pocztowy:
Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice
Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem do dnia 15 lipca 2012 r. na konto:
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001
Z dopiskiem: „Konferencja – Kult św. Jakuba”

Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. W przypadku rezygnacji do dnia 1 sierpnia 2012 r. wpłaty (pomniejszone o koszty bankowe) zostaną zwrócone. Po upływie tej daty zwroty nie będą możliwe.
Kontakt
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
e-mail: konferencja@swjakub.pl
Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:
Ks. Ryszard Honkisz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) – tel.: (12) 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38
dr Franciszek Mróz – tel. kom. 664 329 302
Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie internetowej:
www.swjakub.pl