I Etap Niedzielnego pielgrzymowania

Grupa 25 pielgrzymów wyruszyła w ubiegłą niedzielę - 21 kwietnia br. na I etap "Niedzielnego pielgrzymowania pod Drodze św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim". Uczestnicy z różnych części Podkarpacia (Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Rzeszowa, Ustrzyk Dolnych) wzięli udział we Mszy św. porannej odprawionej w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Po niej błogosławieństwa pielgrzymom udzielił ks. prof. Kazimierz Bełch - duszpasterz turystów w archidiecezji - który także wyruszył na pielgrzymowanie.

Na całej trasie opiekę duchową sprawował również ks. Marek Kapłon oraz siostry zakonne z Przemyśla i Wysocka. Trasa przebiegała z Przemyśla do Rokietnicy przez malowniczy fragment Pogórza Przemyskiego - z punktem widokowym na Przemyśl z Winnej Góry i widokową trasą w okolicach Ujkowic.

Na drodze nie brakowało ciekawych miejsc pod względem krajoznawczym - jak np. fortu Brunner - Twierdzy Przemyśl z zachowanną podziemną poterną. Pielgrzymi mogli również wejść do prawosławnego monastyru w Ujkowicach i pomodlić się przy Ikonie Matki Bożej Watopedzkiej. Zakończenie pielgrzymowania odbyło się w parafii pw. św. Mikołaja w Rokietnicy - gdzie już 19 maja rozpocznie się Mszą św. kolejny II etap do Jarosławia.

Zdjęcia z "Niedzieli" dostępne po linkiem: Przemyśl - Rokietnica 21.04.2013

Zapraszamy na kolejne odcinki!. Buen Camino!