Etap IX: Zawada - Pilzno

fotorelacja z przejścia - foto Dariusz Nazimek i Dariusz Balicki